Projektet är ett samarbete mellan ämnena Historia och Engelska. Inom historieämnet används Civilization 5 genom att analysera historiebruk och orsakssamband. Civilization ger spelaren en möjlighet att utforska vad som skulle ha skett om någonting annorlunda hade hänt. Detta öppnar upp en möjlighet att jämföra den “verkliga” historian med vad som sker i spelet. Analys och reflektion över hur och varför det blev annorlunda gör spelet till en tacksam utgångspunkt inom historieundervisningen. Spelet i sig är inte en tillräcklig representation av verkligheten och all världens historia; det är en förenkling av komplexa och svårt greppbara skeenden. Spelets tjusning är att det tar någonting som är avancerat, svårt att förstå och förenklar det så att det bjuder in till ett inledande intresse för olika historiska skeenden. Det är därför som vi också analyserar historiebruket i spelet med tanke på vad som missas och vad som förmedlas i och med förenklingen av historien.


Vårt arbetsspråk är engelska. Eleverna reflekterar och analyserar på engelska. Vi använder tiden på engelskalektionerna för att reflektera diskutera spel som läromedel, en slags metareflektion. Eftersom vi strävar mot att vår undervisning ska ha en vetenskaplig bas, utgår våra diskussioner från universitetskursen Video Games and Learning: https://www.coursera.org/course/videogameslearning. Vi har framförallt tittat på James Paul Gees 13 principer kring spel för lärande.


Vi ska presentera vårt projekt på två konferenser: SETT, Scandinavian Educational Technology Transformation och framtidens lärande.

0 comments:

Post a Comment