Welcome!

Projektet är ett samarbete mellan ämnena Historia och Engelska. Inom historieämnet används Civilization 5 genom att analysera historiebruk och orsakssamband. Civilization ger spelaren en möjlighet att utforska vad som skulle ha skett om någonting annorlunda hade hänt. Detta öppnar upp en möjlighet att jämföra den “verkliga” historian med vad som sker i spelet.

Tuesday, April 8, 2014
Wednesday, April 2, 2014
Tuesday, April 1, 2014